Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanfynydd | Llanfynydd Church in Wales School English Gwefan AMDRO : AMDRO Website Cymraeg Ebost : Email Gwefan Cyngor Sir Gar : Carmarthenshire County Council Website